ad

CADA QUANT S’ACOSTUMA A CANVIAR UN CATALITZADOR?

En condicions normals els catalitzadors acostumen a substituir-se cada 80.000 a 100.000 km, però en cas d’impacte sobre el cos d’aquest pot produir-se la seva destrucció interna de manera fulminant, per lo que és aconsellable revisar el catalitzador almenys una vegada cada 30.000 Km.

  • C/ Ponent s/n, 25260 Ivars d'Urgell (Lérida, Espanya)
    T: 973580190

  • HORARI
  • De Dilluns a Divendres de 9:00 a 13:30 i de 16:00 a 19:30