Benvingut a RTV LLOBERA

CONEIX EL TEU COTXE

AMORTIDORS

La funció principal de l'amortidor és assegurar el contacte correcte i continu del pneumàtic amb el terra.

Els amortidors, juntament amb els pneumàtics i els frens, són els elements de seguretat de l'automòbil que estan sotmesos a un desgast més gran.

L'amortidor complementa la tasca de la suspensió i evita les oscil·lacions laterals i verticals del vehicle. El seu funcionament és simple. Consisteix en un pistó que llisca per l'interior d'un cilindre...

BUGIES

La bugia és l'element encarregat de produir la combustió de la gasolina a l'interior del cilindre. Per a això ha d'aconseguir que es produeixi el salt de l'espurna entre els seus elèctrodes. Amb un motor girant a 4.000 rpm el nombre d'espurnes que salten en cadascuna de les bugies és de 2.000 per minut (33 per segon). Això, juntament amb les temperatures altes, les pressions elevades, les vibracions, etc. dóna una idea de les condicions extremes de funcionament a...

CORRETGES

Corretges de distribució

La corretja de la distribució és l'element encarregat de transmetre el moviment des del cigonyal fins l'arbre de lleves. A més, sol accionar altres elements del motor com ara la bomba d'aigua o la bomba d'injecció (en motors dièsel).

Amb el pas del temps i com a conseqüència de les dures condicions de treball a què està sotmesa, la corretja es degrada i cal substituir-la. El fabricant estableix intervals de...

FILTRES

Filtre d'oli

Es tracta d'un òrgan d'importància vital en el funcionament del motor, ja que s'encarrega de mantenir perfectament depurat el lubricant amb la retenció dels elements abrasius com ara la pols suspesa en l'aire o les partícules metàl·liques procedents del desgast de peces mòbils.

També elimina els productes resultants de la combustió que aconsegueixen passar al càrter, i les substàncies que es produeixen durant la degeneració...

BATERIA

La bateria és un acumulador d'energia la funció principal de la qual és posar en marxa el motor del vehicle. L'acumulació d'energia es realitza per mitjà d'un procés químic entre dues plaques de plom i un líquid anomenat electròlit format per aigua i àcid sulfúric.

En bateries amb manteniment és important comprovar el nivell de l'electròlit en cada un dels sis vasos, que ha d'estar un centímetre per sobre de la part més alta de les plaques. En cas contrari...

LÍQUID DE FRENS, D'EMBRAGATGE I ANTICONGELANT

Líquid de fre

El líquid de fre és un fluid hidràulic compost a base d'alcohols o glicerines.

Aquest líquid té una alta temperatura d'ebullició, fet que el converteix en el líquid hidràulic idoni per a aquest circuit, a causa de les altes temperatures que s'hi assoleixen, concretament a l'entorn de les proximitats dels cilindres de fre.

Quan fem servir aquest líquid, hem de tenir cura de no tocar-lo...

LUBRICANT DE MOTOR

Les principals funcions que ha de complir el lubricant són la reducció de la fricció per disminuir el consum i millorar el rendiment del motor, protegir els elements mecànics contra el desgast i la corrosió, mantenir net el conjunt de peces del motor arrossegant les impureses que finalment s'eliminen amb la substitució del lubricant i contribuir a l'evacuació de la calor generada en el motor.

No només el quilometratge deteriora el lubricant del motor. El fregament...

PNEUMÀTICS

Els pneumàtics són l'únic punt de contacte amb la carretera. Afecten la direcció assistida, els frens i l'adherència del vehicle.

La profunditat mínima del dibuix de les rodes ha de ser almenys de dos mil·límetres. A més, no han de tenir un deteriorament irregular, fet que indicaria un defecte en la suspensió.

L'estat de les llandes és també important.

Comproveu que no tinguin gaires senyals o rascades i moveu-les d'esquerra a dreta i viceversa. Si...

SISTEMA D'ESCAPAMENT

El sistema d'escapament ha de realitzar diverses funcions:

Conduir de manera segura els gasos d'escapament del motor a la part posterior del vehicle

Reduir el nivell sonor del motor

Mantenir el rendiment del motor

Reduir o eliminar certes emissions del motor

És molt difícil determinar la vida d'un sistema d'escapament. Hi ha molts factors involucrats, com ara el clima regional, el tipus de conducció i si el sistema és senzill o doble....